Gevaarlijke stoffen- en veiligheidsartikelen

Absorptiemiddelen

Showing 1 - 3 of 3 products in this Category

Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die in een PGS15 opslag zijn vrijgekomen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Daartoe moeten in of nabij de opslagvoorziening materialen aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorberen.

No more products to view in this category

GHS Etiketten

Showing 1 - 4 of 27 products in this Category

Het GHS is de wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. De GHS-symbolen op de etiketten staan in een witte ruit met een rode rand.