Gevaarlijke stoffen- en veiligheidsartikelen

ADN / Binnenvaart

Showing 1 - 4 of 5 products in this Category

Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN). De Bijlage bij het ADN is onderverdeeld in negen delen. Elk deel is onderverdeeld in hoofdstukken, en elk hoofdstuk in secties en subsecties.

Absorptiemiddelen

Showing 1 - 3 of 3 products in this Category

Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die in een PGS15 opslag zijn vrijgekomen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Daartoe moeten in of nabij de opslagvoorziening materialen aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorberen.

No more products to view in this category