E-learning Training Werken in besloten ruimten

65,00

Beschrijving

Het werken in een besloten ruimte vraagt om een goede awareness van de risico’s.

Over de cursus

De training is bedoeld voor personen die voor uitvoering van hun werk een besloten ruimte moeten betreden.

Het betreden van een besloten ruimte vereist afspraak en voorbereiding van de werkwijze en het in te zetten materiaal. Met name de slechte toegankelijkheid voor hulpverlening en de slechte ventilatie maken het werken in een besloten ruimte gevaarlijk. Zo kunnen er schadelijke of explosieve gassen zijn of kan er onvoldoende luchtverversing aanwezig zijn. Gevaren die kunnen optreden bij het werk zijn gevaar voor verstikking, brand, explosie, vergiftiging of bedwelming. De beperkte toegangsruimte, het valgevaar of de duistere omgeving kunnen extra risico’s voor de betreder zijn.

Voor wie?

De training is bedoeld voor personen die voor uitvoering van hun werk een besloten ruimte moeten betreden. Daarbij dienen ze inzicht in de risico’s te verkrijgen die aan deze werkzaamheden verbonden zijn en leren zij maatregelen te nemen die een veilige betreding en veilig werken mogelijk maken.

Duur en certificaat

De cursus goed doornemen (wij raden twee keer aan alvorens je de vragen beantwoord) neemt 2 uur in beslag. Wanneer de training met goed gevolg wordt doorlopen ontvang de cursist het Certificaat ‘Werken in besloten ruimte’.

Na aankoop van deze cursus ontvangt u binnen 24 tot 48 uur de inlogcodes van de cursus.