RID boeken editie 2017-2018

79,50

Beschrijving

Op 1 januari 2017 verscheen de nieuwste editie van de RID boeken versie 2017-2018 welke ook geldig zijn in België. De code voor het spoorvervoer gevaarlijke stoffen binnen Europa is vertaald in het Nederlands. Wij bieden de officiële Nederlandstalige editie voor slechts € 79,50 voor de set van twee RID boeken. De code boeken zijn direct leverbaar.

Bestel nu de Nederlandstalige RID boeken editie 2017-2018.

Het Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de spoorweg (de RID) is van toepassing op het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op het grondgebied van de Partijen die dit Reglement hebben ondertekend. Het RID is een bijlage van de regeling vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor (VGS) en hoort bij de wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS).

De afkorting RID is afkomstig van het Frans (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses). De officiële talen waarin het RID bestaat zijn Engels, Frans en Duits. Het RID is onderverdeeld in zeven delen; elk deel is onderverdeeld in hoofdstukken. Op het vervoer in de zin van het RID zijn behalve Aanhangsel C ook de voorschriften van de overige Aanhangsels van de COTIF, die daarop betrekking hebben, van toepassing, in het bijzonder die van aanhangsel B in geval van vervoer op grond van een vervoersovereenkomst in secties en subsecties