ADR Code 2017-2018 boeken

79,50Beschrijving

Per 1 januari 2017 verscheen de nieuwste editie van de ADR 2017-2018. De code voor het wegvervoer gevaarlijke stoffen wordt vervolgens in het Nederlands vertaald en vrij gegeven door de NL overheid.

Wij bieden de officiële NL talige editie ADR van de overheid inclusief VLG (Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen), WvGS (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) en BVGS (Besluit vervoer gevaarlijke stoffen). De boeken zijn in een set samengevat en direct leverbaar.

De voorschriften van de bijlagen A en B van de Europese Overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) zijn van toepassing op het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op het grondgebied van de Partijen die deze Overeenkomst hebben gesloten. De bijlage A van het ADR bestaat nu evenals de UN modelvoorschriften uit 7 delen die zijn onderverdeeld in hoofdstukken, secties en subsecties. Voor het wegvervoer zijn nog 2 delen toegevoegd, die zijn opgenomen in bijlage B van het ADR.

Bestel nu de ADR 2017-2018 boeken.