Vlaamse ADR code 2017-2018 boeken

ADR boeken versie 2017-2018 (BE)

87,00

Beschrijving

Wij bieden de officiële Nederlandstalige ADR boeken versie 2017-2018 (Vlaamse editie inclusief het KB).

De ADR boeken zijn in een handzaam formaat in een set van twee boeken samengevat en direct leverbaar voor slechts € 79,50 per set

De ADR boeken 2017-2018 bestel je hier.

ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Het ADR is het Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg binnen Europa.

Het ADR bevat onder andere eisen over:

  • criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen
  • vervoersvoorwaarden
  • eisen aan verpakkingen en tanks
  • procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Indeling ADR boeken in hoofdstukken.

Bijlage A: Algemene voorschriften en voorschriften met betrekking tot de gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Deel 1: Algemene voorschriften
Deel 2: Classificatie
Deel 3: Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen verpakt in beperkte hoeveelheden
Deel 4: Bepalingen met betrekking tot het gebruik van de verpakkingen en de tanks
Deel 5: Verzendingsprocedures
Deel 6: Voorschriften met betrekking tot de constructie van de verpakkingen, van de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC’s – Intermediate Bulk Containers), van de grote verpakkingen en van de tanks, en met betrekking tot de beproevingen die ze moeten ondergaan
Deel 7: Bepalingen met betrekking tot de vervoersvoorwaarden, het laden, het lossen en de behandeling

Bijlage B: Bepalingen betreffende het transportmaterieel en het vervoer

Deel 8: Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten
Deel 9: Voorschriften met betrekking tot de constructie en de goedkeuring van de voertuigen