ADN 2023-2024 (BE)

98,00

Beschrijving

verschijnt medio Mei 2023 – Reeds te bestellen in voorverkoop

Per Mei 2023 verschijnt de nieuwste editie van de ADN Boeken 2023-2024. Het geeft de regelgeving voor het vervoer gevaarlijke stoffen per binnenvaart schip.

De regels voor het binnenvaart vervoer gevaarlijke stoffen worden iedere 2 jaar gepubliceerd (en gewijzigd) en worden vervolgens in het Nederlands vertaald.

Deze uitgave is nu ook in Vlaanderen beschikbaar

De code boeken bevatten specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaartschip. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen  opgenomen. Deze zijn afkomstig uit het ADN verdrag. In het Frans staat dit voor: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures.

Koop nu deze uitgave.